شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

* کميل *

+ [تلگرام] صَد فصل بهار آيد و بيرون ننهم گام تَرسم که بيايي تو و در خانه نباشم....
-:باران:-
@};-@};-@};-
بيرون برو اي خانه نشين در پس هر گام ، او خانه دل خواهد و اين خانه نيايد
چه عکسي :)
چه قشنگ:)
* کميل *
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} اينم مي شه :)
* کميل *
{a h=roozayebarani}Baran{/a} ممنون
* کميل *
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} سپاس از نگاهتون @};-
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون از طبع زيباتون @};-
هما بانو
مثل هميشه خيلي زيباااا
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} و مثل هميشه سپاس :)
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top