شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] نيست در گلشن اسباب جهان رنگ ثبات همه از ديده ما همچو نظر مي گذرد
freand
چه قشنگه.
* کميل *
{a h=freand}freand{/a} صد شکر خدا را !
زيبا
دلم پرتقال تو سرخ (خوني) خواستتت :)
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} تشکر فراوان@};-
* کميل *
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} رفت تا انتهاي سال :)
{a h=hizbolah} کميل {/a} اوهوم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top