شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* کميل *

+ [تلگرام] در کعبه کويِ تو هر آن کس که بيايد از قبله ابروي تو در عين نماز است...
هما بانو
مثل هميشه عالي
عالي
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خيلي ممنون از عنايت شما@};-
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} تشکر بي حد و فراوان @};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top