شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] با وضو آمد .. به قصد ليله الفَرقَت ، علے! .. .. .. ابن ملجم .. درشب احياء ، چه قرآني گشود
لعنت الله عليه..
لعنت الله عليه..
* کميل *
لعنت بر قاتلين حضرت ... همون ها که در وصفشون چند ماه ديگه مي گيم ، از آب هم مضايقه کردن کوفيان ...
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top