شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* کميل *

+ [تلگرام] گفتي که: به وصلم برسي زود، مَخور غم آري، برسم، گر زِ غمت زنده بمانم !
گفت گر چاره هجران طلبي باش صبور/ چاره صبر است ولي کاش ميسر مي بود
هما بانو
تصوير خيلي زيباست
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} سپاس @};-
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} قلب آهني :)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top