شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

* کميل *

+ [تلگرام] فهم عاقل را به عاشق، راه نيست هرچه گويم، باز ميگويي کِه چيست... ! #گيلان_فومن_ارديبهشت_نود_و_هفت
هما بانو
چقدر قشنگ
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} لئن شَكَرْ‌تُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top