شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* کميل *

+ [تلگرام] اي بي وفا ، چه چاره کنم با جفاي تو ؟ تا کي جفا کشم به اميدِ وفاي تو ؟
چه عکس جالبي:)
چه تصوير با معنايي هزار حرف داره
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} کلي پولشه :)
* کميل *
{a h=n45}مهرباني #{/a} هزار و يکي :)
{a h=hizbolah} کميل {/a} بله دقيقا همين طوره :D
2-دست خط
جفاي يار چاره اي نداره..درد بي درمونه
عجب عکسيه :D
فک کنم لابلاي اونا فسيل هم باشه :)
* کميل *
{a h=roozegaran}2دست خط{/a} اي داد ...:(
* کميل *
{a h=roozayebarani}:باران:{/a} مثلا تر قوه کتف يه اسکلت B-)
{a h=hizbolah} کميل {/a}هرچيزي ممکنه B-)
* کميل *
{a h=roozayebarani}:باران:{/a} B-)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top