كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) كميل

كميل
[ شناسنامه ]
مُهره سيزدهمم جابجا شده! ...... يكشنبه 97/8/13
فقر فرهنگي در سينماي آبغوره گير ...... سه شنبه 97/5/30
يکي بود يکي نبود ...... پنج شنبه 97/4/28
خروج آمريکا از چي چي؟! ...... پنج شنبه 97/2/27
من کوکب نيستم، پارميدام! ...... يكشنبه 97/1/19
همه جا با هاشمي! ...... دوشنبه 97/1/6
باد در گروه سلبريتي ها ...... شنبه 96/11/14
موهات رو کي عروسکي شونه کرده؟! ...... شنبه 96/10/30
آييننامه برداشتن از پولهاي بلوکه شده ايران! ...... شنبه 96/10/23
فهرست رشوه هاي عربستان لو رفت ...... شنبه 95/12/28
اعدام بايد گردد! ...... پنج شنبه 95/10/16
جلسه اضطراري ...... سه شنبه 95/10/7
اندر ماجراهايي که ديديم که ميگيم ...... شنبه 95/9/27
بسته فرهنگي گروهک کفگيري! ...... يكشنبه 95/8/9
قضاوت سخت قره سيد رومياني بين کيارستمي، تارانتينو و اسپيلبرگ! ...... شنبه 95/8/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها