شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] شب جمعه حــــرمت بوي مُحرَّم دارد بانويــي ُکنجِ حـــرم مجلس ماتم دارد #يا_حبيب_الباکين #شب_جمعه
خيلي قشنگ
هما بانو
خيلي قشنگ ...
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} سپاس@};-
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top