شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

* کميل *

+ [تلگرام] جفا که با من دلخسته مي کني سَهل است غرض وفاست که با مردم دگر نکني..!
هما بانو
چه عکس قشنگي !
-:باران:-
@};-
چه عکس نابي
* کميل *
ممنون از نگاه بزرگواران @};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top