شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

* کميل *

+ [تلگرام] رفتم به طبيب و گفتم از درد نهان گفتا: از غير دوست، بربند زبان گفتم که: غذا؟ گفت: همين خون جگر گفتم: پرهيز؟ گفت: از هر دو جهان...
زيبا
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} خيلي ممنون از نگاهتون @};-
اي جانم چه خون جگري ميل ميکنيد تو عکس:)
☆ HanIyeH
{a h=3123321}2براي تو{/a} :D
* کميل *
{a h=3123321}2براي تو{/a} :-D چون تعداد زياد شد کوفت شد
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top