شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

* کميل *

+ [تلگرام] جانان سَري به دلشدگانش نمي زند جان بَر لب است عاشق چشم انتظار را...
جانان سَري به دلشدگانش نمي زند..زيبا و غمگين:(
2-محنا
@};-
* کميل *
ممنون از پسنديدن بزرگواران @};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top