شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

* کميل *

+ [تلگرام] روزهاي رمضان تمام شد ، ولي روضه ي شاه کرم روزي يک سال من است #شب_جمعه_شب_زيارتي_ارباب
* کميل *
يا حبيب الباکين
اي شاه كربلا كوفه ميا...حرف از غارت و اسارت شد كوفه ميا.حرف از يك تن بي سر و عريان شد كوفه ميا
* کميل *
{a h=entezar911}انتظار{/a} شعرت خيلي بي ربط بود :)
{a h=hizbolah} کميل {/a} چرا بي ربط بود؟ اون روز ورود مسلم بن عقيل به كوفه بود:)
* کميل *
{a h=entezar911}انتظار{/a} جان تو يادم نبود ، لکن بازم از بي ربط بودنش نمي کاهه:)
{a h=hizbolah} کميل {/a} در كل دون اسا
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top