شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] من و يک لحظه جدايي ز تو، آنگاه حيات؟ اينقدر صبر به عاشق نسپرده است کَسي...
هما بانو
ديروز 9:23 صبح
*زهرا.م
شبيه طبسه :)
به به
* کميل *
{a h=Patoghedokhtarha}زهرا.م{/a} دقيقا خود طبسه !
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-
مبارز..
بسيار زيباست
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top