شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] اينجا که مَنم ، قيمت" دل " هر دو جهان است آنجا که تويي ، در چه حساب است " دل " ما ؟!
Miss fatima
ديروز 10:23 صبح
به به بسيار زيبا و عالي@};-
خيلي فعال شدي
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top