شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* کميل *

+ [تلگرام] اي مرغ سحر تو صُبح برخاسته‌اي ما خود همه شب نخفته‌ايم از غم دوست...
عالي
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top